Predmety v Egyptskom múzeu Lipskej univerzity

Nasledujúci projekt sa zameral na podrobný výskum jednej z múzejných zbierok. V tomto prípade šlo o artefakty v Egyptskom múzeu Lipskej univerzity (Nemecko), navzorkované na základe povolenia kurátora zbierky, dr. Dietricha Raueho. Projekt bol vedený v spolupráci s Jiřím Kmoškom, odborníkom na archeometalurgiu.

V roku 2015 sme vzorkovali výber predmetov z dokumentovaných archeologických kontextov, datovaných do Ranodynastickej doby, Starej ríše, Prvej prechodnej doby, Strednej ríše, Druhej prechodnej doby a Novej ríše. Väčšinu z nich vykopal egyptológ Georg Steindorff, najdôležitejšia postava v dejinách múzea.

Získané vzorky sme podrobili širokému spektru analýz, aby sme zistili viac o chemickom zložení predmetov a ich ďalších vlastnostiach.  Zosumarizovanie výsledkov trvalo dlhší čas a iba v tomto roku postupne publikujeme konečné interpretácie získaných výsledkov.

Detaily projektu

Názov (v češtine): Raná metalurgie mědi ve starověkém Egyptě – případová studie na materiálu z Ägyptisches Museum der Universität Leipzig

Grantová agentúra: Grantová agentura Univerzity Karlovy, projekt č. 38715

Trvanie: 2015–2016

Spolupracujúce inštitúcie: Egyptské múzeum Lipskej univerzity; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Publikácie: