Vedecke publikácie

Pravidelne publikujem výsledky svojich vedeckých výskumov. Najdôležitejším medzinárodným vedeckým jazykom je v súčasnosti angličtina, v nej je aj väčšina mojich vedeckých výstupov. Menej často publikujem v nemčine, a niektoré odborné štúdie mi vyšli aj v slovenčine a češtine.