Médiá

Vedecký výskum samotný nemá zmysel, pokiaľ o jeho výsledkoch nevie aj verejnosť. Výsledky svojho bádania prezentujem na prednáškach pre verejnosť a tiež v médiách.