Výskum

Už počas svojho štúdia som bol úspešný pri získavaní projektov. Vždy mali medzinárodný dosah a väčšina aj medzinárodných partnerov.