Dokumentácia nepublikovaných predmetov v múzeách

Môj prvý projekt bol zameraný na dokumentáciu nepublikovaných staroegyptských medených predmetov. Nebolo samozrejme možné zdokumentovať všetko, venoval som sa najmä predmetom od staroegyptského praveku po koniec Strednej ríše.

Projekt vznikol, lebo nie všetky publikácie poskytovali dostatok informácií o nálezoch. Potreboval som ich vidieť a porovnať s ďalšími artefaktmi. Špecializácia v archeológii vzniká pomaly a postupne štúdiom konkrétnych zachovaných predmetov.

Projekt mi umožnil zdokumentovať predmety v múzejných zbierkach v Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Spojených štátoch, Rakúsku a Veľkej Británii, napr. v Britskom múzeu, Louvri alebo Múzeu krásnych umení v Bostone (podrobný zoznam nižšie).

Keď som pracoval na záverečnom výstupe projektu, bolo nutné si vybrať najviac kompletný súbor predmetov. To sa týkalo predovšetkým artefaktov zo Starej ríše, 4.-6. dynastie. Kniha bola publikovaná v roku 2016 a je prvou monografiou vôbec o medených nástrojoch a modeloch nástrojov zo Starej ríše.

Detaily projektu

Názov (v češtine): Staroegyptské měděné předměty do konce Střední říše

Grantová agentúra: Grantová agentura Univerzity Karlovy, projekt č. 526112

Trvanie: 2012–2014

Navštívené inštitúcie: Museum of Fine Arts, Boston; Roemer-Pelizaeus Museum Hildesheim; Ägyptologisches Museum – Georg Steindorff – der Universität Leipzig; The British Museum, London; Petrie Museum, University College London; The Ashmolean Museum Oxford; Louvre, Paris; Muzeum narodowe, Warszawa; Kunsthistorisches Museum Wien

Publikácie: