Predmety v Kunsthistorisches Museum vo Viedni

Nasledujúci projekt sa zameral na podrobný výskum jednej z múzejných zbierok. V tomto prípade šlo o artefakty v  Umelecko-historickom múzeu vo Viedni (Kunsthistorisches Museum Wien, ďalej KHM). Pätnásť artefaktov bolo analyzovaných vo Vedeckom laboratóriu KHM, bádateľkami Katharinou Uhlir a Mariou Jentsch.

Chemické zloženie predmetov bolo zistené pomocou metódy rentgenovej spektrometrie.  Do výberu sa dostali predmety z Ranodynastickej doby, Starej ríše, Prvej prechodnej doby, Strednej ríše, a Druhej prechodnej doby. Takmer všetky pochádzajú z výskumov rakúskeho egyptológa Hermanna Junkera.

S prekvapením sme zistili, že predmety boli vyrobené buď z čistej medi s nepatrnými prímesami alebo z arzénovej medi. Štúdia s konečnými výsledkami bola prijatá na publikované v časopise Ägypten und Levante / Egypt a Levanta.

Detaily projektu

Názov (v češtine): Projekt „Kulturní techniky: materialita, medialita a imaginace“, podprojekt „Raná metalurgie mědi ve starověkém Egyptě – případová studie na materiálu z Kunsthistorisches Museum Wien“

Grantová agentúra: projekt riešený na FF UK z prostriedkov Specifického vysokoškolského výzkumu na rok 2015 a 2016

Trvanie: 2015–2016

Spolupracujúce inštitúcie: Umelecko-historické múzeum vo Viedni

Publikácie: